Flom på Sangefjell 2011

Om kvelden tirsdag 5. juli 2011 kom det enorme nedbørsmengder i Sangelia mellom Ål og Geilo. Massene under skinnegangen på Bergensbanen ble skylt vekk flere steder. Samtidig ble veien opp til et større hytteområde fullstendig rasert over flere kilometer, og mange hytteturister ble innesperret. Veien inn til bruddet vårt fikk også hard medfart.

Vi satte inn store resurser og fikk bygd ny vei frem til skinnegangen, sammen med T.Engene AS og Jernbaneverket begynte arbeidet med å reparere Bergensbanen. Tre hektiske døgn og mange tusen kubbikk senere ble banen åpnet igjen – 48 timer før skjema.

Utklipp fra et intervju i Hallingdølen med oppsynsmann Jon-Anders Hefte i jernbaneverket: Ras i Sangelia. Tysdag kveld var det store nedbørsmengder i Sangelia på grensa mellom Hol og Ål. Jernbanelina rasa ut på lengre strekningar. Oppsynsmann Jon-Anders Hefte i Jernbaneverket kunne opplyse om at reparasjonsarbeidet etter det forrykande regnvêret og flaumen hadde gått over all forventing. –Planen var å kunne opne banen att like over helga, men no skjer det meir enn to døgn «før skjema».
Det skuldast ikkje minst ein kjempeinnsats av lokale entreprenørar. Hefte skryter uhemma av Oddvar Øygard AS og T. Engene AS, som har stått på døgnet rundt, i tillegg til Jernbaneverket sine eigne folk.

Tekstmelding frå Hefte senere: ”NSB sjefen hadde meldt frå til Banediriktøren at de var meget fornøyd, og at dette kom til å bli stående som et skoleeksempel på at koordinering og innsats gir resultat”