Oddvar Øygard AS - Vår historie

Oddvar Øygard

Oddvar Øygard kjøpte på 60-tallet gråtass og startet opp med nydyrking, etter hvert som oppdragene økte kjøpte han bulldozer.

Mot slutten av 60-tallet overtok Oddvar en tunneltipp på Ål etter kraftutbyggingen, og kjøpte i tillegg hjullaster og knuseverk. Da kraftubyggingen startet opp i Aurland rundt 1970 ble han forespurt om å være med, og flere knuseverk ble kjøpt.

Bedriften har etter dette vokst sakte men sikkert og er i dag et solid entrepenørselskap, som har drevet under samme navn i alle år. 

Gamle maskiner

Lær mer om oss. Se vårt videogalleri, eller våre historiske bilder.

Doser    Lastebil    Knuseverk