Graveoppdrag

Vårt hovedfelt er knusing og transport av stein, men vi kan også utføre oppdrag innen vegbygging, tomtegraving, bakkeplanering, dyrking og lignende. Våre dyktige sjåfører har lang erfaring!