Vintervedlikehold

Oddvar Øygard AS har sammen med underentrepenør, en av vedlikeholdskontraktene for T. Engene i Hallingdal. Kontraktene innbefatter brøyting, varmsandsstrøing og salting av 63 Km med riksveg mellom Gol og Geilo. I tillegg brøyting og strøing av ca 100 Km med fylkesveg i Ål Kommune, med tilhørende gangveier.