Steinkjøring i Tisleia

I januar 2012 fikk vi tilsagnet om levering av stein til Tisleiadammen på Golsfjellet.
Sammen med T.Engene har vi dannet et arbeidsfelleskap for denne jobben.

Det skal leveres tilsammen ca. 160 000 tonn med stein, herav over 30 000 tonn blokkstein med minimumsvekt pr. stein på 2,4 tonn. Det blir brukt to 50 tonns gravere i bruddet, en Cat 345 med Atlas Copco 5800 hammer for deling av stein, og en Hitachi 500 med vekt for opplasting på tippsemiene. Antall biler varierer mellom fire og fem stykk.
Transportstrekningen er 13 km én vei, og mye av kjøringen foregår på snølagt vei i beste Ice Road Truckers-stil.
Blokksteinen er hard kost for maskiner og biler. Det er også en sprengningsteknisk utfordrene jobb, men vi ligger vi godt foran skjema etter en solid innsasts i vinter. Vi starter opp igjen til høsten, da skal vi også lage ny vei forbi Oset høyfjellshotell.