Pukkverk og mobile knuseverk

Oddvar Øygard AS er den største leverandøren av knuste steinmasser i Hallingdal. Helårlig stasjonær drift drives fra Torpo pukkverk, midtveis mellom Ål og Gol. Annen steinknusing skjer fra våre steinbrudd ved Fjerdingsbekken i Gol (på vei mot Golsfjellet) og ved gamle Hol stasjon, midtveis mellom Ål og Hol, på vei opp mot Sangefjellet.

Leveranser av tilslag til asfalt leveres i hennold til NS-EN 13043:2003. Tilsvarende leveres pukk til jernbaneballast i henhold til NS-EN 13450. Ordinære fraksjoner leveres fra våre pukkverk med samsvarserklæring (CE-godkjent). Sikteprøver utføres på eget laboratorium. Massene fra våre brudd er deklarerte og radonmålte. Måleresultat leveres ved henvendelse.

Les også hvordan vi tar var på miljøet med våre knuseverk.

Mobil knusing

Med våre mobile knuseverk kan vi påta oss oppdrag over hele landet. Vi har drevet med dette i mange år, og har erfarne og selvstendige førere som er interessert i faget. Maskinparken vår er ny og moderne, og er egnet til både små og store oppgaver. Sprengning kan vi påta oss med en av våre samarbeidspartnere.

Ring oss, så kan vi kan drøfte løsninger.